Psykoterapeut Tage Mellgren MPF

www.psykoterapeutforeningen.dk

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Uddannelse

Jeg er eksamineret som psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut Aarhus (www.piaa.dk).

Uddannelsen er uden forbehold blevet evalueret af Reflektor i forhold til Socialministeriets kvalitetskriterier og anbefalet af Psykoterapeutforeningen.

Jeg er medlen af Dansk Psykoterapeutforening, og underlagt dens etikregler.


Jeg  har i en længere årrække arbejdet med udsatte unge  og deres familier, som en del af behandlerteamet på et miljøterapeutisk behandlingssted, og som psykoterapeut i en heldagsskole, samt i afdelingen "Center for Børn, Unge, og Familier" i Svendborg kommune. Jeg er tilknyttet som konsulent i landsforeningen SIND, og har d.d. et virke som socialfaglig koordinator i Memox, hvor jeg koordinerer, og superviserer familiebehandlere, som er tilknyttet Memox som konsulenter.


Kvalitetsikring:

Selve titlen "psykoterapeut" er ikke en beskyttet titel, hvorfor det som klient kan være vanskeligt, at gennemskue kvaliteten af den terapi man får.


Jeg vil anbefale, at du vælger en terapeut, som er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), hvilket vil være det nærmeste du kan komme en  kvalitetsgaranti, som verificerer terapeutens faglige professionalisme.


www.psykoterapeutforeningen.dk

Copyright Psykoterapeut Tage Mellgren MPF. Svendsgade 11. 5000 Odense C. © All Rights Reserved. mobil: +45 2540 4860. e-mail: tage@psykoterapeuterne.nu