Individuel terapi

Kriser og sorg:

Der kan være mange grunde til, at vi kan komme i krise  eller opleve sorg. Sorg kan blive udløst af klare tab (dødsfald, andre uigenkaldelige tab, etc.), eller af uklare tab (skilsmisse, handicap, sygdom, arbejdsløshed, etc.) - læs mere...


Traume:

Vi kan blive udsat for  hændelser som dødsfald, kritiske sygdomme, overfald, overgreb eller andre voldsomme oplevelser. Når vi bliver udsat for sådanne oplevelser, lagres det i både krop og sind. I nogle tilfælde vil oplevelsen være traumatisk, og det vil defor være vigtigt at få bearbejdet traumaet  i en tryg ramme - læs mere...


Angst:

Vi kender alle til angst, som er en helt naturlig reaktion når vi oplever fare. Den er med til at sikre vores overlevelse. Når angsten bliver invaliderende, er det som om, den har sit eget liv, og vi  ikke længere kan kontrollere vores reaktionsmønstre i forskellige situationer i hverdagen - læs mere...


Stress:

Det at være stresset, er forbundet med, at vi er havnet i en situation, hvor vi er pressede udover evne, så vi mister overblikket. Vi kan opleve følelsen af at miste kontakten til os selv, og  vi kan få forskellige kropslige reaktioner, som for højt blodtryk, hjertebanken eller angstsymptomer - læs mere...


Selvudvikling:

Vores livsvandring er en lang udvikling, hvor vi med den rigtige opmærksomhed har  mulighed for at lære os selv bedre at kende. Et samtaleforløb,  giver dig mulighed for støtte i din videre selvudvikling - læs mere...


Selvskadende adfærd:

Hvis vores system er kommet helt ud af balance, og vores selvværd af forskellige årsager er  i bund, så kan vi komme der ud, hvor vi kan blive selvdestruktive  -  læs mere...