Selvskadende adfærd (cutting, afhængigheder)

Hvis vores system er kommet helt ud af balance, og vores selvværd af forskellige årsager er  i bund, så kan vi komme der hen, hvor vi kan blive selvdestruktive.

Umiddelbart forbinder de fleste selvskadende adfærd med cutting, men der er også andre  former for selvdestruktiv adfærd, som alle er behandlingskrævende.

Selvskadende adfærd kan også være, selvpåførte brandsår,  spiseforstyrrelser, misbrug af rusmidler, invaliderende lidenskaber/afhængigheder.


Cutting:

For mange unge i dag, opleves der et kæmpe forventningspres på dem, hvorfor nogle unge skærer i sig selv for at føle en vis kontrol, så de bedre kan håndtere de svære følelser, og det kaos de går med. Mange bliver til sidst afhængige af det kick det giver, og oplever endda at de kan få abstinenser, hvis de ikke skærer i sig selv.

Det kan være små ting som udløser cutting, som et indre pres om succes, som vi oplever at samfundet forventer af os så vi lykkes i livet.


Gennem samtaleterapi så kommer den unge i kontakt med, at det er okay at have små fejl med sig i bagagen, og at den unge ikke skal hænge sin succes i livet op på præstationer, men at den unge bliver langt mere bevidst om at være procesorienteret. At den unge får styrket sin mentaliseringsevne, så den unge bliver bedre til at mærke sig selv og andre. Derigennem vil den unges selvværd lige så stille vokse, og den skamfuldhed som der ligger i det at cutte sig vil komme i baggrunden


Jeg har en mangeårig erfaring i klinisk arbejde på et psykiatrisk bosted for unge mellem 13-18 år, hvor mange af de unge beboere cuttede sig, og er derfor fortrolig med de bagvedliggende problematikker. Både for den unge, men også hvad det gør ved de pårørende, at opleve den afmagt som der er forbundet med  at se sit barn vælge så drastisk en vej.


Spillelidenskab:

Spilleafhængighed er et voksende problem fro mange da fristelserne er mange. Computer, iPad, og smart phones er i dag hver mands eje, hvorfor det er meget nemt at komme i kontakt med forskellige spil. Afhængigheden kommer snigende, og til sidst opleves det næsten som om alt andet, som ikke er spil, bliver en forstyrrende ventetid indtil man igen kan komme til at spille. Vi bliver let aggressive, og kan ikke koncentrere os om andet, hvorfor det kommer til at gå ud over de sociale relationer som vi har - der er ikke længere tid og lyst til at se dem.


Ludomani er et andet meget svær problematik, som ofte medfører meget sociale tab, samt store økonomiske konsekvenser. Ludomanen føler sig ofte skamfuld overfor det som er sket, og kan heller ikke forstå, at det kunne ske - at al kontrol over situationen forsvandt.

Den gæld som ludomanen ofte får skabt, kan i ludomanens virkelighedsforvrængede verden kun indfries ved at vinde - det der sker er desværre, at tabet bliver endnu større, og følelsen af afmagt endnu større.

Ludomanen lever ofte et dobbeltliv, hvor løgnen er en daglig ingrediens, hvorfor der relationer som ludomanen har ikke længere vil være intakte. Så snart vi oplever en løgn, kommer der hurtigt et savn af ”ærlighed”.


Bruce Perry taler om betydningen af løgn og ærlighed på følgende måde:

Om ”løgnen” skriver Perry:

”Oplevelsen af at blive løjet for, fører ofte til en oplevelse af misbrugt tillid mistænksomhed og vrede. Det betyder også at man ofte lukker af i forhold til at være nysgerrig på de mentale processer i ens eget, og løgnerens sind”.


”Ærlighed er hjørnestenen i empatiske relationer. Hvis mennesker ikke er i stand til at dele deres sande følelser og tanker, er det umuligt at knytte sig til dem”.


Gennem samtaler vil der blive afdækket og gået i kontakt med de forskellige mekanismer som er i spil hos dig. Vi kigger sammen på hvordan du kan få samlet dine energier, så du igen kan opleve dig som et helt og afbalanceret menneske, der ikke er styret af udefrakommende drivkræfter og drifter. Det kan opleves som en sorg det at ikke spille længere - et tab som skal bearbejdes. Sammen med den følelsesmæssige erkendelsen af din lidenskab, vil du opleve at dit selvværd vil vokse.