Traume

Vi kan blive udsat for  hændelser som dødsfald, kritiske sygdomme, overfald, overgreb eller andre voldsomme oplevelser, så disse lagres på en uhensigtsmæssig måde i både krop og sind. 


Det kan føles som om  at alt er ok, indtil vi en dag pludselig oplever at vi i en given situation mærker stress, rysten i kroppen, tør mund, svedige hænder, eller at vi oplever andre ukontrollerede kropslige reaktioner.

Mange af de ovennævnte symptomer kan udspringe fra et ubearbejdet traume, som bliver aktiveret når vi kommer i situationer som kan minde om det der har udløst traumet - kroppen husker det, som vores bevidste sind umiddelbart ikke kan huske.


Når en oplevelse er så traumatisk, at vores eget system ikke kan håndtere det, og selv få det bearbejdet, er det vigtigt, at få behandlet traumet i en tryg ramme gennem psykoterapi.


I fællesskab vil vi undersøge omkring traumet. Vi vil kigge på de kropslige reaktioner som du oplever, og igennem hele processen kan du referere til et trygt ankerpunkt, som vi i fællesskab finder frem til - dette for at sikre dig, gennem hele processen.