Parterapi

Det at leve sammen i et parforhold vil for de fleste være en kæmpe udfordring, og ethvert parforhold vil fra tid til anden løbe ind i vanskeligheder - nogle gange så store, at det kan være svært at finde vej videre sammen.


Ønsker og drømme:

Vi kan have mange ønsker og drømme om, hvad det er vi forventer af vores partner. Hvornår kan vi reelt tillade os, at have forventninger til hinanden, og hvad skal vi stille op med alle de skuffelser vi konstant får, når disse ikke bliver indfriet.


Omsorg og nærvær:

Hvordan honorerer vi hinandens behov for opmærksomhed, omsorg, ansvar, nærvær...

Hvordan bevarer vi nysgerrigheden, ydmygheden, og ønsket om at invitere hinanden ind i hver vores verden - helt fordomsfrit, og uden selvskabte forventninger...

Hvordan kan vi bevare, og give hinanden den totale frihed i parforholdet, som derfor også vil repræsentere en total balance og tillid til hinanden...


Hvis vi i vores parforhold hele tiden er opmærksomme på, at få afstemt de ønsker vi har til hinanden, så risikerer vi ikke at der vil opstå uafstemte forventninger, hvilke vil virke som gift i hver en relation. Det personlige ønske har pludselig ændret sig til en forventning - uden at modparten reelt er gået med til den andens ønske...


Ovennævnte problematik, er noget som vi alle kender, og alligevel kommer de fleste af os til at opleve situationen, hvor vi bliver skuffede på hinanden...


Samtaleforløb:

Et samtaleforløb i en terapeutisk ramme kan hjælpe jer, til at finde nysgerrigheden til hinanden igen, og få indsigt i de dynamikker der med årene er blevet en del af jeres kultur - både de gode, men også mindre gode vaner. Det kan være med til at stille skarpt på de udfordringer som I står over for, og dermed gøre det overskueligt for jer, at skulle manøvrere sammen i dagligdagen.